NN montáž, MaR

NN montáž

Dodávku a montáž elektroinstalací v rozsahu NN a MaR zajišťujeme dle projektů a individuálních potřeb zákazníků.

Silnoproudé rozvody

Společnost MAPO-MONT, s.r.o. provádí průmyslové, stavební a bytové rozvody NN, opravy elektroinstalace včetně demontáže starých rozvodů NN a montáže nových rozvodů NN, dodávka a montáž systémů nouzové dodávky elektrické energie - UPS, zpracování projektové dokumentace, provádíme dodávku a montáž hromosvodů, všechny námi provedené elektromontážní práce a dodávky splňují požadavky platných norem a dle požadavků vystavíme výchozí revize elektrického zařízení.

Dále provádíme zpracování projektové dokumentace pro přípojky NN, realizace přípojek NN, výchozí revize přípojek NN.

Při realizaci jednotlivých zakázek klademe důraz a kvalitu provedených prací a dodávek tak abychom zajistili co nejlepší dostupné řešení jednotlivých požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci prochází pravidelným školením a dodávané materiály jsou jen od prověřených dodavatelů.

Naše nabídka v oblasti NN montáže souhrnně obsahuje:

 • rozvody NN průmyslové objekty, výrobní a skladovací provozy, sportovní haly Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáž osvětlení, dodávka a montáž rozvaděčů NN, rozvodny NN, trafostanice, připojení průmyslových objektů na distribuční soustavu, kompenzace, záložní zdroje, venkovní osvětlení průmyslových objektů a hal, přesuny a přemístění technologií, revize elektrického zařízení
 • rozvody NN kancelářské objekty, školy, obce Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávky a montáž osvětlení, demontáže staré elektroinstalace a osvětlení, opravy elektroinstalace, výměny světelných zdrojů, rozvaděče NN, revize elektrického zařízení 
 • rozvody NN bytová výstavba Dodávky a montáže silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáže osvětlení, elektrických spotřebičů, zapojení elektrických spotřebičů, elektrické vytápění, přepěťová ochrana, revize elektrického zařízení
 • bleskosvody Dodávka a montáž bleskosvodů, revize elektrického zařízení
 • zpracování projektové dokumentace Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení
 • zpracování projektové dokumentace a realizace přípojek NN Zpracujeme projektovou dokumentaci pro přípojku NN, realizace přípojek NN, přeložky NN, provádíme PPN,
 • revize elektrického zařízení 

MaR

Dodávku a montáž měření a regulace (MaR) zajišťujeme dle projektů a individuálních potřeb zákazníků.
Každá budova musí své technologie určené k větrání, chlazení a topení efektivně řídit. K tomu slouží automatické systémy řízení měření a regulace (MaR), které jsou nedílnou součástí naší nabídky. V případě, že má zákazník již navržený systém MaR, není to, pro nás, žádný problém. Díky letité spolupráci s dodavateli systémů MaR dokážeme dodat zařízení všech výrobců. Jednou z nabízených novinek je automatická reakce systému MaR na předpověď počasí, která znamená další úspory vynaložené energie. Naše společnost provádí měření a regulaci pro kotelny, výměníkové stanice a technologické procesy.

Naše nabídka v oblasti MaR souhrnně obsahuje:

 • návrh a projekty systému MaR od výrobců Domat, Johnson Control, Siemens atd.
 • realizace kabelových rozvodů a napojení regulačních prvků
 • přezkoušení a seřízení čidel a servopohonů
 • dodávku rozvaděčů MaR a napojení na systém
 • celkovou asistenci při zprovozňování a oživování regulačních programů
 • dodávku aplikace dálkového dohledu pro připojení na dispečink
 • v souvislosti s výstavbou a rekonstrukcemi tepelných zdrojů kompletní dodávky kotelen a výměníkových stanic na klíč

zpět na výpis