Požární signalizace – EPS

Projekty, montáže, revize a servis

Slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. EPS se zejména využívá v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly apod. EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na hasičský sbor a automaticky ovládat např. hasicí zařízení (springlery), ovládat protipožární dveře atd…
Systémy elektronické požární signalizace jsou zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení - čidla identifikujeme požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. Detekovaný stav je signalizován na ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení , které mají informovat o požáru jako sirény, rozhlasové zvukové zařízení a majáky, zařízení dálkového přenosu požárního poplachu komunikujícího s hasiči  nebo přímo zařízení způsobující inicializaci systému odvodu kouře a tepla, automatické otevření únikových cest, ovládání evakuačních výtahů, aktivaci varovného hlášení evakuačního rozhlasu nebo spuštění automatických hasících zařízení. Systém EPS může být také uveden do provozu i další osobou, která se přímo účastní vzniku požární situace a to požárním tísňovým tlačítkem, která jsou zpravidla umístěna na přístupových cestách.

Používané technologie

Naše firma nabízí elektronickou požární signalizaci založenou na konvenčních (malé objekty, bez požární zprávy, ..) i na adresných systémech umožňujích rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.
EPS signalizace slouží ke včasnému rozpoznání příznaků požáru, zvukové a optické signalizaci tohoto stavu a případné aktivaci navazujících požárně-bezpečnostních zařízení (únikové východy, VZT, odvětrání apod.). Při instalacích využíváme systémů od renomovaných výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka vzhledem k  velikosti objektu s optimálním využitím poměru výkon-cena. Jedná se převážně o systémy německého výrobce JOB detectomat, dále pak EPS LITES, ESSER, ARITECH, SCHRACK, BOSCH, ZETTLER aj.

Výstup signalizace

Výstup signalizace je volen dle možností, potřeb a po dohodě se zákazníkem, součastného respektování všech platných norem :

  • akustický a optický v místě stálé služby, na přístupových/únikových cestách (chodby, ...)
  • napojení na PCO (soukromých firem, hasičského záchranného sboru) - datový přenos na pult centralizované ochrany - GSM, GPRS, IP, pevná linka
  • GSM komunikátor (brána) - přenos SMS zpráv a prozvonění na mobilní telefon - lze (kombinovat), nastavit dle přání uživatele
  • přes LAN, internet

zpět na výpis